LOPS-TESO 21.10.2020

LOPS-teso 21.10.2020

 

TESO-päivän ryhmät ja kokoontumispaikat 

 

LOPSteso21102020-diat

 

Meet-linkki: meet.google.com/psr-hznw-ohu

 

 

14.15-15.45 OPISKELIJAN TUKI UUDESSA OPETUSSUUNNITELMASSA 

 

Tavoite: Käydä läpi uuden lopsin mukainen opiskelijan tuki ja aineenopettajan rooli tuen toteuttamisessa

 

1. Yhteinen aloitus: Meet
2. Työpaja opiskelijoiden ohjauksesta ja tukemisesta

 

Ohjeet: Pienryhmät perehtyvät yhteen tai useampaan tyypilliseen tapaukseen, jotka aiheuttavat  oppimisvaikeuksia.  Aloituscase on määrätty (taulukossa), sen jälkeen ryhmä voi siirtyä itseä eniten kiinnostavaan casen pariin, ja lukea ja täydentää edellisen ryhmän kommentteja.

 

 

Kysymykset:

 

  1. Miten aineenopettaja voi ohjata ja tukea ko. opiskelijaa opintojakson aikana ja lukiotaipaleen aikana?

  2. Millaisilla arjen säännöillä tai periodin rakenteilla opiskelijan opiskelua voidaan tukea? 

  3.  Millaista tukea tai yhteistyötä aineenopettaja toivoisi opiskelijalle muilta tahoilta (ro, opo, erityisopettaja, ohr, huoltajat)? 

 

 

Case 1:  arjen hallinnan ongelmat
Case 2: lukivaikeus
Case 3: ADHD ja ADD
Case 4: heikko suomen kielen taito
Case 5: mielenterveys, stressi ja uupumus
Case 6: oppimisvaikeudet kielisssä ja matematiikassa
7. Vapaa kenttä

 

Kahvit on noudettavissa ruokalasta klo 15 alkaen (sopikaa ryhmänne kanssa 15 min. kahvitauon pitämisestä).

 

15.45-17.10  OPISKELIJAN JA OPPIMISEN ARVIOINTI

 

 

Tavoitteet: Käydä läpi sitä, mitkä ovat yhteiset arviointiperiaatteemme ja niihin liittyvät käytänteet. Miten  uuden opetussuunnitelman mukainen arviointi toteutetaan 6-periodijärjestelmässä. 

 

1. Yhteinen aloitus: Meet

 

Käydään läpi luvun 5 paikallisesti päätettävät asiat ja työryhmien alustus.

 

2. Työryhmätyöskentely

 

 

Ohjeet: käykää läpi työskentelypohjassa olevat LOPS-tavoitteet ja kirjatkaa ratkaisuja keskustelujenne pohjalta. Työskentelyä jatketaan keskiviikkona 28.10.

 

Työskentelypohja: Luku 5, LOPS-tavoitteet ja paikallisesti päätettävät asiat

  

 

 

Klo 17.10 yhteenveto ja jatko-ohjeet keskiviikon 28.10.  työskentelylle.

 

 

LOPS-jatkot keskiviikko 28.10.2020

 

Ryhmät ja kokoontumispaikat 

 

Klo 14.40 Meet-alustus

 

Ohjeet aineryhmille:

 

Aineryhmät jatkavat pohdintoja ja kommentoivat aiemman TESO:n aiheita.

Lisäksi käydään läpi ohjeistus aineryhmille oppiainekohtaisiin asioihin, jotka tulisi tehdä syyslukukauden aikana (9.12. mennessä)

Oppiainekohtaiset ohjeet lops-työhön 9.12.mennessä