Lukiolaisen opas ja kirjalistat

Lukiolaisen opas ja kirjalistat

 

Lukiolaisen opas on lukiolaisen käsikirja, jossa on tietoa lukion käytänteistä, opintojaksojen ja kurssien suorittamisesta sekä  ylioppilastutkinnosta. 

 

Syksyllä 2021 aloittavat lukiolaiset noudattavat uutta opetussuunnitelmaa. 

 

Lukiolaisen opas syksyllä 2021 aloittaneille lukiolaisille

 

 

Lukiolaisen opas (2018-2020 aloittaneet lukiolaiset)

 

 

Syksyllä 2021 aloittavat lukiolaiset saavat ilmaiset opiskelumateriaalit, mikäli kuuluvat pidennetyn oppivelvollisuuden alaisuuteen. 

 

 

Ennen syksyä 2021 aloittaneet lukiolaiset vastaavat itse lukion kustannuksista kuten aiemmin. Ohessa on tulevan vuoden kirjalista vanhoille opiskelijoille.  

 

 

Lukion oppikirjaluettelo 2021-2022

 

 

Ne opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan toiseen asteeseen, saavat opintojensa ajaksi lainaan tietokoneen. Muille opiskelijoille Helsingin Uusi yhteiskoulu suosittelee vahvasti oman kannettavan tietokoneen hankkimista opintoja varten. Tietokonetta tarvitaan mm. kurssitöiden tekemiseen, kurssikokeiden suorittamiseen ja sähköisiin YO-kirjoituksiin. Mikäli haluat käyttää samaa konetta opiskelussa ja YO-kokeessa, koneen tulee täyttää YTL:n vaatimukset. Suurin osa tableteista ei ole yhteensopivia sähköisissä kokeissa käytettävän käyttöjärjestelmän kanssa. Ohessa olevaa suositus voi käyttää apuna tietokoneen hankinnassa. 

 

Suositus lukiolaisen kannettavaksi tietokoneeksi