HUYK kestävä kehitys

HUYK Kestävä kehitys

 

Koulumme oli vuosina 2023-2024 mukana Opetushallituksen ilmasto- ja kestävyyskasvatuksen kehittämishankkeessa.
Hankkeen tavoitteena oli  tukea koulujen toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa ja vahvistaa oppijoiden ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumiseen liittyviä tietoja, taitoja ja asenteita.

 

Hankerahoituksen turvin koulumme keke-työryhmä lähti kehittämään kouluamme kohti ekologisesti kestävämpää toimintakulttuuria.  Syksyn ensimmäisissä kokoontumisissa määriteltiin visio ja tavoitteet kestävän kehityksen toiminnan pohjaksi. HUYK:n kestävän kehityksen toiminnan teemoiksi nousivat arvot ja asenne, kouluympäristö, luontosuhde, osallisuus sekä luonnonvarojen käyttö. Pidemmän aikavälin tavoitteena on osallistaa koko kouluyhteisö toimimaan aktiivisesti niin, että huomioimme ympäristön ja kestävän kehityksen periaatteet kaikessa koulun toiminnassa. 

 

Työryhmän tavoitteet  konkretisoituivat koulun arkeen niin, että oppilaille ja opiskelijoille perustettiin ympäristöryhmä, koululle luotiin kestävän kehityksen toiminnan vuosikello sekä HUYK kestävän kehityksen ohjelma 2024-2028 (linkki). Ohjelma esiteltiin koulun johtokunnassa 17.4.2024. Lisäksi tehtiin myös muita arjen toimenpiteitä, kuten päivitettiin tulostusohjeet kopiokoneiden käyttäjille. 

 

Työryhmä teki yhteistyötä eri tahojen kanssa. Työryhmä teki yhteistyötä koulun muiden työryhmien kanssa esimerkiksi suunnittelemalla 7.-luokkalaisten lähiluontopäivään rasteja. Lisäksi työryhmän opettajat osallistuivat kestävän kehityksen koulutuksiin ja OPH:n hanketapaamisiin,  ja pyrkivät näin verkostoitumaan valtakunnallisesti muiden koulujen ja opettajien kanssa.

 

Jatkossa työryhmä kehittää edelleen toimintaa koulussa sekä seuraasäännöllisesti, miten  tavoitteet toteutuvat kouluyhteisössä. 

 

Linkki: HUYK kestävän kehityksen ohjelma 2024-2028