Opiskelu lukiossa

Opiskelu lukiossa

 

 

Lukio-opinnot koostuvat valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisista pakollisista ja valinnaisista opintojaksoista, koulukohtaisista  opintojaksoista sekä opintojen lopussa suoritettavista ylioppilaskokeista. Lukion aikana opiskelijan on suoritettava vähintään 150 opintopistettä.

 

Lukio-opinnot valmistavat opiskelijaa opintojen lopussa pidettävään ylioppilastutkintoon.  Opintojen lopussa opiskelija saa lukion päättötodistuksen sekä ylioppilastodistuksen. Suomalainen ylioppilastutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden niin kotimaisiin kuin ulkomaisiin korkeakouluihin.

 

Lukiolaisen opas ja ohjeita

 

Lukiolaisen opas on lukiolaisen käsikirja, jossa on tietoa lukion käytänteistä, opintojaksojen suorittamisesta sekä ylioppilastutkinnosta. 

 

HUYK Lukiolaisen opas 24-25

 

Muut ohjeet

 

Infodiat