YO-tutkinto

YO-tutkinto

 

 

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa, syyskuussa ja maalis-huhtikuussa.

Tutkinnon rakenne,  kun yo-tutkinnon suorittaminen alkaa  keväällä 2022 tai sen jälkeen. 

 

Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe.
Lisätietoa: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

Infodiat yo-tutkinnosta ja siihen ilmoittautumisesta (2. vsk ryhmänohjaus5.4..2022)

Tutkinnon rakenne, tutkinnon tekeminen aloitettu ennen kevättä 2022

 

Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe. Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Neljästä pakollisesta kokeesta yhden tulee olla laajan oppimäärän koe (ts. A-kieli tai pitkä matematiikka). Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

 

Osallistumisoikeus yo-kokeeseen

 

Opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen yo-koetta. Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Onkin suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa syventäviä ja soveltavia kursseja/opintojaksoja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa maksimissaan kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

 

 

 

Tarkempia ylioppilaskirjoituksiin liittyviä ohjeita on ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulla www.ylioppilastutkinto.fi.

 

Koulu tiedottaa tarkemmin syksyn ja kevään kokeiden ilmoittautumispäivämääristä. Päivämäärät ovat sitovia. Lue myös Ylioppilastutkintolautakunnan tiedotekirje kokelaille.