YO-tutkinto

YO-tutkinto

 

 

Ylioppilastutkinto on lukion valtakunnallinen päättötutkinto, joka järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista kaikille pakollinen on äidinkielen koe tai suomi toisena kielenä -koe. Kolme muuta pakollista koetta tutkintoon osallistuva valitsee ryhmästä, johon kuuluvat toisen kotimaisen kielen koe, vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Neljästä pakollisesta kokeesta yhden tulee olla laajan oppimäärän koe (ts. A-kieli tai pitkä matematiikka). Pakollisten kokeiden lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

 

 

Opiskelijalla on oikeus osallistua kokeeseen opiskeltuaan vähintään kyseisen oppiaineen pakolliset kurssit ennen yo-koetta. Ylioppilastutkinnon tehtävät laaditaan kussakin oppiaineessa valtakunnallisten pakollisten ja syventävien kurssien oppimäärien mukaisesti. Onkin suositeltavaa, että opiskelija sisällyttää lukio-opintoihinsa syventäviä ja soveltavia kursseja niistä aineista, joita hän aikoo kirjoittaa ylioppilaskirjoituksissa. Tutkinnon voi suorittaa yhdellä tutkintokerralla tai hajauttaa maksimissaan kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan.

 

 

 

Tarkempia ylioppilaskirjoituksiin liittyviä ohjeita on ylioppilastutkintolautakunnan kotisivulla www.ylioppilastutkinto.fi.

 

 

Koulu tiedottaa tarkemmin syksyn ja kevään kokeiden ilmoittautumispäivämääristä. Päivämäärät ovat sitovia. Lue myös Ylioppilastutkintolautakunnan tiedotekirje kokelaille.

 

Kevään 2021 ylioppilaskokeisiin ilmoittautuminen