Rakennushanke käynnistyy kesäkuussa!

Helsingin Uusi yhteiskoulu

Havainnekuva (Arkkitehtitoimisto Kanttia2)

Lisärakennuksen rakentaminen 23-24

 

Pitkään odotettu ja suunniteltu, Helsingin Uuden yhteiskoulun lisärakennuksen rakentaminen alkoi kesäkuussa -23. Rakennuksen arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2024. Urakan valmistuttua pääsemme nauttimaan väljemmistä tiloista kasvavassa koulussa. 

 

Uuden rakennuksen pinta-ala on noin 1500 m² ja se sijoittuu nykyisten rakennusten länsipuolelle, B-rakennuksessa sijaitsevan ruokalan viereen. Tiloihin saamme 11 uutta modernia opetustilaa (mm. uusi musiikkiluokka), tiloja ryhmätyöskentelyyn ja opinto-ohjaajille sekä avarat oleskelutilat ja valoisan aulan, joka toimii myös ruokailutilana. 

 

Rakennuksen suunnittelija on arkkitehtitoimisto Kanttia2 ja urakoitsijaksi on valittu Consti Oy.

 

Työt vaikuttavat liikkumiseen koulun lähiympäristössä ja kiinnitämme huomiota kaikkien turvallisuuteen. Oppilaita ja opiskelijoita tietodetaan turvallisista kulkureiteistä, jotka on myös selkeästi merkitty liikennemerkein Lucina Hagmanin kujalla, koulun edessä. 

 

Ohessa on havainnekuvat tulevasta rakennuksesta. Ensimmäinen havainnekuva on piirretty Savelan puiston puolelta hiekkakentältä. Alla olevassa havainnekuvassa näkyy vasemmalla B-talo (ruokala alhaalla ja kuvataideluokat ylhäällä) ja oikealla tuleva rakennus.

Havainnekuva (arkkitehtitoimisto Kanttia2)