Rakennushanke käynnistyy kesäkuussa!

Helsingin Uusi yhteiskoulu

Havainnekuva (Arkkitehtitoimisto Kanttia2)

Lisärakennuksen rakentaminen alkaa kesäkuussa

 

Iloisia uutisia lukuvuoden päätteeksi!

Pitkään odotettu ja suunniteltu, Helsingin Uuden yhteiskoulun lisärakennuksen rakentaminen on alkamassa. Rakennustyöt alkavat heti lukuvuoden päätyttyä kesäkuussa 2023, ja rakennuksen arvioitu valmistumisaika on lokakuussa 2024. Urakan valmistuttua pääsemme nauttimaan väljemmistä tiloista kasvavassa koulussa. 

 

Uuden rakennuksen pinta-ala on noin 1500 m² ja se sijoittuu nykyisten rakennusten länsipuolelle, B-rakennuksessa sijaitsevan ruokalan viereen. Tiloihin saamme 11 uutta modernia opetustilaa (mm. uusi musiikkiluokka), tiloja ryhmätyöskentelyyn ja opinto-ohjaajille sekä avarat oleskelutilat ja valoisan aulan, joka toimii myös ruokailutilana. 

 

Rakennuksen suunnittelija on arkkitehtitoimisto Kanttia2 ja urakoitsijaksi on valittu Consti Oy.

 

Elokuussa koulun alkaessa rakennustöissä on jo täysi tohina päällä. Työt tulevat vaikuttamaan liikkumiseen koulun lähiympäristössä ja kiinnitämme huomiota kaikkien turvallisuuteen. Tiedotamme projektin etenemisestä lisää uuden lukuvuoden alkaessa.

 

Ohessa on havainnekuvat tulevasta rakennuksesta. Ensimmäinen havainnekuva on piirretty Savelan puiston puolelta hiekkakentältä. Alla olevassa havainnekuvassa näkyy vasemmalla B-talo (ruokala alhaalla ja kuvataideluokat ylhäällä) ja oikealla tuleva rakennus.

Havainnekuva (arkkitehtitoimisto Kanttia2)