Valinnaisaineet

Valinnaisaineet

 

 

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa valitaan 7. luokan syksyllä taito- ja taideaineiden lyhyet yhden kurssin valinnat,  jotka toteutuvat keväällä 5. ja 6. jakson aikana. Painotetussa opetuksessa valinnaisaineita voi valita siten, että ne täydentävät painotettujen aineiden opintokokonaisuuksia.

 

 

Pitkät valinnaisaineet valitaan 8. ja 9. luokkien ajaksi. Valinnaisryhmien muodostamiseen vaikuttaa aineen valinneiden oppilaiden määrä.

 

 

Oppilas sitoutuu opiskelemaan pitkiä valinnaisaineita koko 8. ja 9.luokan ajan. Valinnaisaineita ei pääsääntöisesti voi vaihtaa, joten valinta on syytä tehdä huolellisesti. Myös varavalinnat on mietittävä tarkkaan, koska ne otetaan käyttöön, mikäli jokin valinnaisaineryhmä ei toteudu.

 

 

Valinnaisaineita valittaessa on hyvä huomioida

 

  • oppilaan oma kiinnostus aineeseen
  • oppilaan vahvuudet
  • harrastuneisuus
  • mahdolliset jatko-opinto- ja ammatinvalintasuunnitelmat.

 

 

Toteutuvat valinnaisaineet selviävät kevään aikana. Valinnaisaineet ja niiden sisältökuvaukset ovat opetussuunnitelmassa.