Hae meille yläkoulu

Hae meille 7. luokalle

 

 

Peruskouluumme voi tutustua katsomalla infoillan tallenteen ja lukemalla illan yleisökysymykset vastauksineen osoitteessa: https://huyk.fi/virtuaali-ilta-tuleville-7-luokkalaisille/

 

 

Peruskouluun otetaan oppilaita lähikouluperiaatteen mukaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta (Pihlajamäki, Viikinmäki, Pihlajisto, Viikki). Lisäksi peruskoulun kuvataidepainotettuun opetukseen tai suomi-englanti-linjalle voi hakea vapaasti kuka tahansa helsinkiläinen oppilas.

 

Kuvataidepainotteisella luokalla aloittavan ryhmän koko on 16-24 oppilasta ja suomi-englanti-kaksikielisen ryhmän koko on 12-16 oppilasta.

Ulkopaikkakuntalainen: Helsingin kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan päätöksen mukaisesti voimme ottaa ulkopaikkakuntalaisia opppilaita ainoastaan tyhjiksi jääville oppilaspaikoille.

 

Ilmoittautuminen yleisopetukseen

Täytä Wilmassa sähköinen oppilastietokortti 7. luokalle 15.12.2021 mennessä.
Ilmoittautuminen yleisopetukseen on Wilmassa auki ajalla 15.11. – 15.12.2021.

Ensisijaisesti yleisopetukseen valitaan oman oppilaaksiottoalueen ja erityisluokkapäätöksen saaneet oppilaat. Oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolisista hakijoista koulu tekee oppilaaksiottopäätöksen tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti.

 

Hakeminen painotettuun opetukseen (suomi-englanti tai kuvataide)

Täytä Wilmassa sähköinen oppilastietokortti 7. luokalle 15.12.2021 mennessä.
Ilmoittautuminen on Wilmassa auki ajalla 15.11. – 15.12.2021.

Painotetun opetuksen luokille oppilaat valitaan soveltuvuuskokeiden perusteella.

 

Soveltuvuuskoe painotetun opetuksen luokille

Suomi-englanti -kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe on keskiviikkona 26.1.2022 klo 9.

Kuvataidepainotteisen opetuksen soveltuvuuskoe on  maanantaina 24.1.2022 klo 9.

 

Kokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua. Seuratkaa koulun kotisivuja mahdollisten aikataulumuutosten osalta.

 

Tarkempia tietoja ilmoittautumisesta ja hakemisesta saat omalta koulultasi/luokanopettajaltasi.

 

Suomi-englanti-kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe

Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan valmiudet suullisen kielitaidon käyttämiseen. Koe perustuu pääosiltaan perusopetuksen A-kielen oppimäärän kielioppiainekseen ja sanastoon, mutta ylittää suullisen kielitaidon osalta perusvaatimukset. Kokeen ensimmäinen osa mittaa engalnnin kielen taitoa, ja toinen osa on suomen kielen koe.

Lue lisää:  Suomi-englanti -kaksikielinen opetus

 

Kuvataidepainotteisen opetuksen soveltuvuuskoe

Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan kuvallisen ilmaisu- ja lukutaidon valmiudet tavallista vaativampaan kuvataiteen opiskeluun. Kokeeseen ei tarvitse ottaa mukaan mitään välineitä.


Huomioittehan, että sairaana ei saa kokeeseen tulla. 
Jos oppilas sairastuu soveltuvuuskoepäivänä, hän voi osallistua uusintapäivään. Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lääkärintodistusta. Sairastumisesta tulee ilmoittaa koulun kansliaan viimeistään soveltuvuuskoepäivänä, puh. 043 211 3802.

Soveltuvuuskokeiden uusintapäivät: 

  • Kuvataidepainotus 27.1.2022
  • Suomi-englanti-kaksikielinen opetus: uusintapäivä ilmoitetaan myöhemmin

 

Oppilaaksiottopäätökset

Lähikoulun oppilaaksiottopäätökset sekä painotetun opetuksen oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin 18.3.2022. Hakiessaan painotettuun opetukseen huoltaja sitoutuu ottamaan tarjotun paikan haetusta opetuksesta vastaan.

Matkakortit 

Oppilaalle voidaan myöntää koulumatka-avustuksena HSL: n lippu oman oppilaaksiottoalueen kouluun, mikäli koulumatka on vähintään 3 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatkan pituus selvitetään HSL:n reittioppaasta (jalankulkijat). Painotettuun opetukseen valituilla oppilailla on oikeus koulun matkakorttiin oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, mikäli matkan pituus täyttyy. Matkakorttianomus toimitetaan koulun kansliaan heti koulupaikan varmistuttua.

Peruskoulun matkakorttihakemus