Hae meille yläkoulu

Hae meille 7. luokalle lv 24-25

 

Yleisopetus

 

Ensisijaisesti yleisopetukseen otetaan oppilaita lähikouluperiaatteen mukaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta  (Pihlajamäki, Viikinmäki, Pihlajisto, Viikki) sekä erityisluokkapäätöksen saaneet oppilaat.

Oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolisista hakijoista koulu tekee oppilaaksiottopäätöksen tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti. 

 

Painotettu opetus

 

Peruskoulun kuvataidepainotettuun opetukseen tai suomi-englanti-linjalle voi hakea kuka tahansa oppilas Helsingistä tai muulta paikkakunnalta. Kuvataidepainotteisella luokalla aloittavan ryhmän koko on 16-24 oppilasta ja suomi-englanti-kaksikielisen ryhmän koko on 12-16 oppilasta.

 

Tutustumistilaisuudet

ma 6.11.2023  klo 18.00 Painotetun opetuksen infoilta

Tilaisuudessa rehtori ja painotettujen linjojen opettajat kertovat opiskelusta ja hakemisesta suomi-englanti- ja kuvataide-linjoille. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet  6. - luokkalaiset ja huoltajat!

to 16.11.2023  klo 17.30 toiminnallinen vanhempainilta 6.-luokkalaisille ja huoltajille

Tilaisuudessa tulevat oppilaat ja huoltajat lähialueelta pääsevät tutustumaan koulun toimintaan yhdessä opettajien kanssa.

Ilmoittautuminen yleisopetukseen sekä hakeminen painotettuun opetukseen

 

Helsinkiläinen:
Täytä Wilmassa lomake "siirtyminen 7. vuosiluokalle"  3.12.2023 mennessä.
Ilmoittautuminen yleisopetukseen on Wilmassa auki ajalla 20.11. – 3.12.2023.

 

Ulkopaikkakuntalainen:
täytä oheinen lomake:  Ulkopaikkakuntalaisen hakulomake Helsinkiin 7. luokalle (hakemus kaupungin Wilma-järjestelmässä)

 

Painotetun opetuksen luokille oppilaat valitaan valintakokeiden perusteella. Katso valintakokeiden aikataulut alta.

 

 

Valintakokeiden aikataulut

 

Kuvataidepainotteisen opetuksen valintakoe on torstaina 18.1.2024 klo 9.00.

 

Suomi-englanti -kaksikielisen opetuksen valintakoe on maanantaina 22.1. 2024 klo 9.

 

Kokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.  Tapaaminen pääovilla 8.45. Huoltajat eivät voi oleskella koululla kokeen aikana.

 

Valintakokeiden sisältö

 

Suomi-englanti-kaksikielisen opetuksen valintakoe

Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan valmiudet suullisen kielitaidon käyttämiseen. Koe perustuu pääosiltaan perusopetuksen A-kielen oppimäärän kielioppiainekseen ja sanastoon, mutta ylittää suullisen kielitaidon osalta perusvaatimukset.

 

Kokeen ensimmäinen osa mittaa engalnnin kielen taitoa, ja toinen osa on suomen kielen koe. Molempien kielten osaaminen otetaan huomioon soveltuvuutta arvioitaessa.

 

Koe kestää klo 9 – n.13. Englannin kielen osuuden kesto on ollut n. 2 tuntia ja suomen kielen osuuden n. 1,5 tuntia. Osien välissä tarjotaan lounas (erityisruokavalioista ilmoitus etukäteen kansliaan Minna.tornivuori@huyk.fi)

 

Lue lisää:  Suomi-englanti -kaksikielinen opetus

 

Kuvataidepainotteisen opetuksen valintakoe

Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan kuvallisen ilmaisu- ja lukutaidon valmiudet tavallista vaativampaan kuvataiteen opiskeluun. Kokeeseen ei tarvitse ottaa mukaan mitään välineitä.

 

Koe kestää 2 tuntia, klo 9-11.

Lue lisää:  Peruskoulun kuvataidepainotus

 

Jos hakija sairastuu koepäivänä


Huomioittehan, että sairaana ei saa kokeeseen tulla.  Sairastumisesta tulee ilmoittaa  ennen koetta koulun kansliaan,  minna.tornivuori@huyk.fi.

Jos hakija on ilmoittautunut valintakokeeseen, mutta ollut sairaana varsinaisena koepäivänä ja ilmoittanut asiasta ohjeistuksen mukaisesti, hän voi lääkärintodistuksella osallistua uusintapäivään.  

Valintakokeiden uusintapäivät sairastapauksissa tiedotetaan erikseen.

 

Oppilaaksiottopäätökset

 

Lähikoulun oppilaaksiottopäätökset sekä painotetun opetuksen oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin 22.3.2024. Hakiessaan painotettuun opetukseen huoltaja sitoutuu ottamaan tarjotun paikan haetusta opetuksesta vastaan.

Matkakortit

 

Helsinkiläiselle oppilaalle voidaan myöntää koulumatka-avustuksena HSL: n lippu oman oppilaaksiottoalueen kouluun, mikäli koulumatka on vähintään 3 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatkan pituus selvitetään HSL:n reittioppaasta (jalankulkijat). Painotettuun opetukseen valituilla helsinkiläisillä oppilailla on oikeus koulun matkakorttiin oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, mikäli matkan pituus täyttyy. Muiden kuin helsinkiläisten oppilaiden koulumatkoista ja niiden kustannuksista vastaa oppilaan huoltaja.

 

Matkakorttihakemus toimitetaan suoraan koulun kansliaan heti koulupaikan varmistuttua ja viimeistään toukokuun loppuun 2024 mennessä.  Kesällä tulleet hakemukset käsitellään vasta elokuussa.  Hakemuksen voi myös postittaa (Helsingin Uusi yhteiskoulu, kanslia, Lucina Hagmanin kuja 4 00710 HELSINKI).

 

Linkki: Peruskoulun matkakorttihakemus