Hae meille yläkoulu

Hae meille 7. luokalle

 

Peruskouluun otetaan oppilaita lähikouluperiaatteen mukaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta (Pihlajamäki, Viikinmäki, Pihlajisto, Viikki).

 

Lisäksi peruskoulun kuvataidepainotettuun opetukseen tai suomi-englanti-linjalle voi hakea vapaasti kuka tahansa helsinkiläinen oppilas. Kuvataidepainotteisella luokalla aloittavan ryhmän koko on 16-24 oppilasta ja suomi-englanti-kaksikielisen ryhmän koko on 12-16 oppilasta.

 

Ulkopaikkakuntalainen: Helsingin kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan päätöksen mukaisesti voimme ottaa ulkopaikkakuntalaisia opppilaita ainoastaan tyhjiksi jääville oppilaspaikoille.

ke 9.11. klo 18.00 Painotetun opetuksen infoilta

Tilaisuudessa rehtori ja painotettujen linjojen opettajat kertovat opiskelusta ja hakemisesta suomi-englanti- ja kuvataide-linjoille. Tervetuloa kaikki kiinnostuneet  6. - luokkalaiset ja huoltajat!

to 10.11. klo 17.30 toiminnallinen vanhempainilta 6.-luokkalaisille ja huoltajille

Tilaisuudessa tulevat oppilaat ja huoltajat lähialueelta pääsevät tutustumaan koulun toimintaan yhdessä opettajien kanssa.

 

Peruskouluumme voi tutustua katsomalla syksyn  2021 infoillasta ja lukemalla illan yleisökysymykset vastauksineen osoitteessa: https://huyk.fi/virtuaali-ilta-tuleville-7-luokkalaisille/

 

Linkki: ohjeita ja aikataulu perusopetukseen hakeminen

Ilmoittautuminen yleisopetukseen

 

Täytä Wilmassa lomake "siirtyminen 7. vuosiluokalle"  7.12.2022 mennessä.
Ilmoittautuminen yleisopetukseen on Wilmassa auki ajalla 14.11. – 7.12.2022.

 

Ensisijaisesti yleisopetukseen valitaan oman oppilaaksiottoalueen ja erityisluokkapäätöksen saaneet oppilaat. Oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolisista hakijoista koulu tekee oppilaaksiottopäätöksen tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti.

 

Hakeminen painotettuun opetukseen (suomi-englanti tai kuvataide)

Helsinkiläinen:
Täytä Wilmassa lomake "siirtyminen 7. vuosiluokalle"  7.12.2022 mennessä. Ilmoittautuminen on Wilmassa auki ajalla 14.11. – 7.12.2022.

 

Ulkopaikkakuntalainen:
täytä oheinen lomake:  Ulkopaikkakuntalaisen hakeutuminen 7. luokalle 23-24

Toimita lomake koulun kansliaan tai sähköpostitse osoitteeseen minna.tornivuori@huyk.fi 7.12.2022 mennessä.  Huom. Opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita.

 

Painotetun opetuksen luokille oppilaat valitaan valintakokeiden perusteella.

Tietoja ilmoittautumisesta ja hakemisesta saat  myös omalta koulultasi/luokanopettajaltasi. Seuratkaa koulun kotisivuja mahdollisten aikataulumuutosten osalta. 

 

Valintakoe painotetun opetuksen luokille

Kuvataidepainotteisen opetuksen valintakoe on  maanantaina  23.1.2023 klo 9.00.

 

Suomi-englanti -kaksikielisen opetuksen valintakoe on keskiviikkona 25.1. 2023 klo 9.

 

Kokeisiin ei lähetetä erillistä kutsua.  Tapaaminen pääovilla 8.45.

 

Suomi-englanti-kaksikielisen opetuksen valintakoe

Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan valmiudet suullisen kielitaidon käyttämiseen. Koe perustuu pääosiltaan perusopetuksen A-kielen oppimäärän kielioppiainekseen ja sanastoon, mutta ylittää suullisen kielitaidon osalta perusvaatimukset.

 

Kokeen ensimmäinen osa mittaa engalnnin kielen taitoa, ja toinen osa on suomen kielen koe. Molempien kielten osaaminen otetaan huomioon soveltuvuutta arvioitaessa.

 

Koe kestää klo 9 – n.13. Englannin kielen osuuden kesto on ollut n. 2 tuntia ja suomen kielen osuuden n. 1,5 tuntia. Osien välissä tarjotaan lounas (erityisruokavalioista ilmoitus etukäteen kansliaan Minna.tornivuori@huyk.fi)

 

Kokoontuminen koulun pääovien läheisyyteen (parkkipaikat), klo 8.45. Huoltajat eivät voi tulla kouluun sisälle odottamaan.

Lue lisää:  Suomi-englanti -kaksikielinen opetus

 

Kuvataidepainotteisen opetuksen valintakoe

Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan kuvallisen ilmaisu- ja lukutaidon valmiudet tavallista vaativampaan kuvataiteen opiskeluun. Kokeeseen ei tarvitse ottaa mukaan mitään välineitä.

 

Kokoontuminen koulun pääovien läheisyyteen (parkkipaikat), klo 8.45.
Koe kestää 2 tuntia, klo 9-11. Huoltajat eivät voi tulla kouluun sisälle odottamaan.


Huomioittehan, että sairaana ei saa kokeeseen tulla. 
Sairastumisesta tulee ilmoittaa  ennen koetta koulun kansliaan,  minna.tornivuori@huyk.fi.

Jos hakija on ilmoittautunut valintakokeeseen, mutta ollut sairaana varsinaisena koepäivänä ja ilmoittanut asiasta ohjeistuksen mukaisesti, hän voi lääkärintodistuksella osallistua uusintapäivään.  

Valintakokeiden uusintapäivät sairastapauksissa tiedotetaan erikseen.

 

Oppilaaksiottopäätökset

Lähikoulun oppilaaksiottopäätökset sekä painotetun opetuksen oppilaaksiottopäätökset postitetaan koteihin 24.3.2023. Hakiessaan painotettuun opetukseen huoltaja sitoutuu ottamaan tarjotun paikan haetusta opetuksesta vastaan.

Matkakortit 

Helsinkiläiselle oppilaalle voidaan myöntää koulumatka-avustuksena HSL: n lippu oman oppilaaksiottoalueen kouluun, mikäli koulumatka on vähintään 3 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatkan pituus selvitetään HSL:n reittioppaasta (jalankulkijat). Painotettuun opetukseen valituilla helsinkiläisillä oppilailla on oikeus koulun matkakorttiin oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, mikäli matkan pituus täyttyy.

 

Peruskoulun matkakorttihakemus

 

Matkakorttihakemus toimitetaan suoraan koulun kansliaan heti koulupaikan varmistuttua.  Hakemuksen voi myös postittaa (Helsingin Uusi yhteiskoulu, kanslia, Lucina Hagmanin kuja 4 00710 HELSINKI).

 

  • Merkitkää hakemuksen lisätiedot -kohtaan minkä vyöhykkeen matkakorttia haette koulun ja kodin välisiin matkoihin.