Hae meille yläkoulu

Hae meille 7. luokalle

 

 

Peruskouluun otetaan oppilaita lähikouluperiaatteen mukaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta (Pihlajamäki, Viikinmäki, Pihlajisto, Viikki). Lisäksi peruskoulun kuvataidepainotettuun opetukseen tai suomi-englanti-linjalle voi hakea vapaasti kuka tahansa.

 

Kuvataidepainotteisella luokalla aloittavan ryhmän koko on 16-24 oppilasta ja suomi-englanti-kaksikielisen ryhmän koko on 16 oppilasta

 

Hakeminen yleisopetukseen

 

 

Ensisijaisesti yleisopetuksen valitaan oman oppilaaksiottoalueen ja erityisluokkapäätöksen saaneet oppilaat. Toissijaisen oppilaaksiottopäätöksen tekee koulu tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti.

 

 

Hakeminen painotettuun opetukseen 16.11.-15.12.2020

 

 

Helsinkiläinen: palauta oppilastietokortti oman alakoulusi luokanopettajalle 15.12.2020  mennessä. Saat esitäytetyn oppilastietolomakkeen omasta koulustasi. Koulut lähettävät oppilastietokortit meidän kouluumme.

 

Ulkopaikkakuntalainen: täytä oppilastietokortti sekä ulkopaikkakuntalaisen ilmoittautumislomake ja toimita ne Helsingin Uuden yhteiskoulun kansliaan 15.12. 2020 mennessä.

 

Jos haet kouluumme suomi-englanti-luokalle tai kuvataidepainotukseen, sinun tulee lisäksi osallistua soveltuvuuskokeeseen. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta saat omalta luokanopettajaltasi.

 

Suomi-englanti-kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe

 

 

Englanti: Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan valmiudet suullisen kielitaidon käyttämiseen. Koe perustuu pääosiltaan perusopetuksen A-kielen oppimäärän kielioppiainekseen ja sanastoon, mutta ylittää suullisen kielitaidon osalta perusvaatimukset. Kokeen ensimmäinen osa mittaa engalnnin kielen taitoa, ja toinen osa on suomen kielen koe.

 

 

Suomi-englanti-kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe järjestetään ti 26.1.2021 klo 9.00 alkaen. 

 

 

 

Lue lisää:  Suomi-englanti -kaksikielinen opetus

 

 

Kuvataidepainotteisen opetuksen soveltuvuuskoe

 

 

Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan kuvallisen ilmaisu- ja lukutaidon valmiudet tavallista vaativampaan kuvataiteen opiskeluun. Kokeeseen ei tarvitse ottaa mukaan mitään välineitä.

 

 

Kuvataiteen pääsykoe järjestetään to 14.1.2021 

 

 

Matkakortit 

 

 

Oppilaalle voidaan myöntää koulumatka-avustuksena HSL: n lippu oman oppilaaksiottoalueen kouluun, mikäli koulumatka on vähintään 3 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatka mitataan HSL:n kevyen liikenteen reittioppaasta ja koulumatkalla tarkoitetaan lyhyintä jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä koulun piha-alueen rajalta oppilaan kodin piha-alueen rajalle. Painotettuun opetukseen valituilla oppilailla on oikeus koulun matkakorttiin oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, mikäli matkan pituus täyttyy. Matkakorttianomus toimitetaan koulun kansliaan heti koulupaikan varmistuttua.

 

Peruskoulun matkakorttihakemus