Hae meille yläkoulu

Hae meille 7. luokalle

 

Huomio! Perusopetuksen 7.-luokan oppilaaksiotto viivästyy viikolla. Oppilaaksiottopäätökset tehdään 26.3.201 mennessä ja ne postitetaan koteihin aikaisintaan 26.3.2021.

 

 

Virtuaali-ilta tuleville 7.-luokkalaisille

 

Peruskouluun otetaan oppilaita lähikouluperiaatteen mukaisesti omalta oppilaaksiottoalueelta (Pihlajamäki, Viikinmäki, Pihlajisto, Viikki). Lisäksi peruskoulun kuvataidepainotettuun opetukseen tai suomi-englanti-linjalle voi hakea vapaasti kuka tahansa.

 

Kuvataidepainotteisella luokalla aloittavan ryhmän koko on 16-24 oppilasta ja suomi-englanti-kaksikielisen ryhmän koko on 12-16 oppilasta

 

Hakeminen yleisopetukseen

 

 

Ensisijaisesti yleisopetuksen valitaan oman oppilaaksiottoalueen ja erityisluokkapäätöksen saaneet oppilaat. Toissijaisen oppilaaksiottopäätöksen tekee koulu tapauskohtaisen harkinnan mukaisesti.

 

 

Hakeminen painotettuun opetukseen 16.11.-15.12.2020

 

 

Helsinkiläinen: Wilmassa on esitäytetty lomake "Siirtyminen 7. luokalle". Tämä pitää täyttää 15.12.2020  mennessä. Koulut lähettävät tiedon soveltuvuuskokeisiin osallistuvista meidän kouluumme.

 

Tulostettava ja täytettävä paperilomake palautetaan vain siinä tapauksessa. että ei syystä tai toisesta pysty täyttämään ja lähettämään lomakkeita Wilmassa. Lomake tulostetaan omalla koululla ja palautetaan omalle opettajalle. Siirtyminen 7. luokalle-lomake 

 

 

Ulkopaikkakuntalainen: Helsingin kaupungin kasvatuksen- ja koulutuksen toimialan päätöksen mukaisesti voimme ottaa ulkopaikkakuntalaisia opiskelijoita ainoastaan tyhjiksi jääville oppilaspaikoille

 

Jos haet kouluumme suomi-englanti-luokalle tai kuvataidepainotukseen, sinun tulee lisäksi osallistua soveltuvuuskokeeseen. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisesta saat omalta luokanopettajaltasi.

 

Suomi-englanti-kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe

 

 

Englanti: Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan valmiudet suullisen kielitaidon käyttämiseen. Koe perustuu pääosiltaan perusopetuksen A-kielen oppimäärän kielioppiainekseen ja sanastoon, mutta ylittää suullisen kielitaidon osalta perusvaatimukset. Kokeen ensimmäinen osa mittaa engalnnin kielen taitoa, ja toinen osa on suomen kielen koe.

 

 

Suomi-englanti-kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe järjestetään ti 26.1.2021 klo 9.00 alkaen. 

 

 

 

Lue lisää:  Suomi-englanti -kaksikielinen opetus

 

 

Kuvataidepainotteisen opetuksen soveltuvuuskoe

 

 

Koe järjestetään siten, että tuloksista käyvät ilmi oppilaan kuvallisen ilmaisu- ja lukutaidon valmiudet tavallista vaativampaan kuvataiteen opiskeluun. Kokeeseen ei tarvitse ottaa mukaan mitään välineitä.

 

 

Kuvataiteen soveltuvuuskoe järjestetään to 14.1.2021 klo 13.00.

 

 

 

Huomioittehan, että sairaana ei saa kokeeseen tulla. 

 

Jos oppilas sairastuu soveltuvuuskoepäivänä, hän voi osallistua uusintapäivään. Uusintakokeeseen osallistuminen edellyttää lääkärintodistusta. Sairastumisesta tulee ilmoittaa koulun kansliaan viimeistään soveltuvuuskoepäivänä, puh. 043 211 3802.

 

 

Soveltuvuuskokeiden uusintapäivät: 

 

  • Kuvataidepainotus to 21.1.2021
  • Suomi-englanti-kaksikielinen opetus to 4.2.2021 

 

 

Matkakortit 

 

 

Oppilaalle voidaan myöntää koulumatka-avustuksena HSL: n lippu oman oppilaaksiottoalueen kouluun, mikäli koulumatka on vähintään 3 kilometriä yhteen suuntaan. Koulumatka mitataan HSL:n kevyen liikenteen reittioppaasta ja koulumatkalla tarkoitetaan lyhyintä jalankulkijoiden käytössä olevaa reittiä koulun piha-alueen rajalta oppilaan kodin piha-alueen rajalle. Painotettuun opetukseen valituilla oppilailla on oikeus koulun matkakorttiin oman oppilaaksiottoalueen ulkopuolelta, mikäli matkan pituus täyttyy. Matkakorttianomus toimitetaan koulun kansliaan heti koulupaikan varmistuttua.

 

Peruskoulun matkakorttihakemus