Oppilaskunta ja tukioppilaat

Oppilaskunta ja tukioppilaat

 

 

Oppilaskuntatoiminta

 

 

Oppilaskunnan tarkoituksena on ideoida ja järjestää toimintaa, joka lisää oppilaiden yhteisöllisyyttä sekä viihtyvyyttä koulussamme. Oppilaskunta ottaa tarvittaessa kantaa koulun toimintaan ja kehittämiseen liittyviin asioihin. Oppilaskunta osallistuu esim. ruokalatoimikunnan kokouksiin ja tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä lukion opiskelijakunnan kanssa. Hallituksesta valitaan edustaja myös koulun johtokuntaan.  

 

 

Jokainen peruskoulun luokka valitsee varsinaisen jäsenen sekä varajäsenen oppilaskunnan hallitukseen. Varsinaisten jäsenten lisäksi myös varajäsenet saavat osallistua oppilaskunnan kokouksiin ja toimintaan. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu vähintään kerran kuussa ja välillä viikoittain. 

 

 

 

Tukioppilastoiminta Helsingin Uudessa yhteiskoulussa

 

Tukioppilastoiminta on peruskoululaisten nuorten vertaistukea ja toimintaa. Koulumme tukioppilastoiminnan tavoitteena on tukea erityisesti seitsemäsluokkalaisten oppilaiden viihtyvyyttä ja ryhmäytymistä koulussa tukioppilaiden järjestämän toiminnan, vertaisohjauksen ja tapahtumien avulla. Tukioppilastoiminta tukee koulun kasvatus- ja opetustyötä. 

 

Tukioppilas eli tukari on tavallinen, vapaaehtoinen oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön, erityisesti juuri yläkoulunsa alottaneiden seitsemäsluokkalaisten tukena ja apuna. Perinteisesti tukarit ovat koulussamme olleet seiskojen apuna ja tukena ensimmäiset koulupäivät, osallistuneet ryhmäytykseen sekä järjestäneet seitsemäsluokkalaisille oppilaille tervetulojuhlan ja pikkujoulut. 

 

Tukioppilaat ovat kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaita. Joka maaliskuu on tukioppilashaku, josta ilmoitetaan oppilaille. Tukioppilaaksi haluava nuori voi tällöin täyttää tukioppilashakemuksen ja palauttaa sen tukioppilasohjaajille. Hakemuksen palauttaneet haastatellaan, ja mikäli estettä tukioppilaaksi ryhtymiselle ei ole, nuori pääsee mukaan toimintaan. Lisätietoja tukioppilastoiminnasta saa kasvatusohjaaja Johanna Saariselta. 

 

Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat kasvatusohjaaja Johanna Saarinen sekä äidinkielen opettaja Emilia Uusitalo.