Oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen lukio

Oppiminen ja hyvinvointi

 

 

Oppilas- ja opiskeluhuolto edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä ja luo edellytyksiä hyvälle oppimiselle. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi ja saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea ongelmatilanteissa.

 

 

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa oppilas- ja opiskeluhuoltotyöhön osallistuu koko koulun henkilökunta. Koulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmään kuuluvat apulaisrehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja oppilaanohjaaja (pk)/opinto-ohjaaja (lukio) sekä tarvittaessa ryhmänohjaaja tai muuta koulun henkilökuntaa. Ryhmä työskentelee kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden auttamiseksi.

 

 

Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa sovitulla tavalla.

 

 

Oppilaat, opiskelijat ja huoltajat voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskeluhuoltoryhmän jäseniin.

 

 

Psykologi Minna Fält on paikalla koululla tiistaina, keskiviikkona ja torstaina. Hänen työhuoneensa on C-siivessä. Psykologi on sekä peruskoulun oppilaiden että lukion opiskelijoiden käytettävissä. Psykologin työn tavoitteena on nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen. Hän tukee nuoria muun muassa jaksamiseen, tunne-elämään, oppimiseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä pulmissa. Käynneillä kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, mieltä painavia asioita sekä tuen tarvetta. Psykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä nuoren huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologiin voi ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä tai Wilman kautta tapaamisajan sopimiseksi.

 

Psykologin yhteystiedot: p. 050 401 3405 ja minna.falt@hel.fi.

 

 

Terveydenhoitaja Nea Yli-Hankala työskentelee koululla ma-to  klo 8-16 ja pe 8-14.15. Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotilat ovat C-siivessä. Koululääkärin vastaanottoaika sovitaan etukäteen terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitajan ja lääkärin työajasta suurin osa kuluu terveystarkastusten tekemiseen. Peruskoulun oppilaat tavataan vuosittain. Tarkastuksissa kartoitetaan nuoren kasvua, kehitystä, aistien toimintaa, mielialaa sekä kokonaishyvinvointia.

 

Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä wilman kautta tai  puhelimitse numeroon 050 310 5582.

 

Lomake: Opiskeluterveydenhuollon esitietolomake  lukion 1. vuosikurssilaisille

 

 

Kuraattori Pia Hakkarainen on koulun sosiaalityöntekijä. Hän on tavattavissa päivittäin klo 8.00-16.00, myös ilman ajanvarausta. Kuraattorin työhuone on C-siivessä. Kuraattorin puoleen voi kääntyä, jos

  • sinulla on poissaoloja ja /tai opintosi eivät etene toivotulla tavalla
  • sinulla on ristiriitoja ihmissuhteissasi, esimerkiksi muiden opiskelijoiden, opettajien, perheesi, ystäviesi tai kumppanisi kanssa
  • sinulla tai läheiselläsi on kriisi tai vaikea elämäntilanne
  • sinulla tai läheiselläsi on päihdeongelma
  • sinua mietityttävät itsenäistymiseen liittyvät asiat (lukiossa esimerkiksi toimeentulo, asunnon etsiminen).

 

 

Kuraattorin yhteystiedot: p.040 542 5320, pia.hakkarainen@uyk.fi tai Wilma-viesti.

 

 

Kasvatusohjaaja Johanna Saarinen on koululla päivittäin. Kasvatusohjaajan työhuone on A-talossa Parkissa. Kasvatusohjaajan tehtävänä on tukea, ohjata ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä muussa hänen ikäänsä liittyvässä kokonaiskehityksessä. Lisäksi kasvatusohjaaja tukee oppilaan huoltajia sekä opettajia ja koko kouluyhteisöä koulun kasvatustehtävässä.

 

 

Kasvatusohjaajan yhteystiedot: p. 0400 379810, johanna.saarinen@uyk.fi tai Wilma-viesti.

 

 

Peruskoulun oppilaanohjaajat ovat Anniina Muhonenja Piia Kalliomäki.  Anniinan ja Piian työhuone on C-siivessä. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään seka kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

 

 

Oppilaanohjausta järjestetään luokkamuotoisena ohjauksena, henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja työelämään tutustumisen ohjauksena. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä.

 

 

Oppilaanohjaajan yhteystiedot:
Anniina Muhonen p. 040 5418749, anniina.muhonen@uyk.fi tai Wilma-viesti.
Piia Kalliomäki p. p. 045 78842054 piia.kalliomaki@uyk.fi tai wilmaviesti

 

 

Lukion opinto-ohjaajat ovat Anu Hanhirova ja Anniina Muhonen.  Anun työhuone on A-rakennuksen aulassa, Anniinan työhuone C-siivessä.
Anun Opo-päivystys on ma, ti, to klo 10.30-11.00 ja ke 12.30-13.00. Silloin on opiskelijalla mahdollisuus tulla opolle ilman ajanvarausta. Muulloin opiskelija varaa ajan opolle Wilma-viestillä.

 

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä nuoreksi aikuiseksi niin, että hän kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalisia taitojaan seka kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opinto-ohjauksessa tutustutaan lukion jälkeisiin opintoihin ja suunnitellaan omaa urapolkua.

 

 

Opinto-ohjausta järjestetään luokkamuotoisena ohjauksena, henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena sekä tutustumiskäynteinä. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä.

 

 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot:

Anu Hanhirova p. 040 515 9061, anu.hanhirova@uyk.fi tai wilma-viesti
Anniina Muhonen p. 040 5418749, anniina.muhonen@uyk.fi tai Wilma-viesti.

 

 

Erityisopettajat Minna Eränkö ja Asta Kiiski ovat paikalla koulussa päivittäin. Erityisopettaja auttaa oppilaan oppimiseen liittyvissä haasteissa. Nuorten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. Erityisopetuksen tarkoituksena on tukea oppilasta niin, että hän saavuttaa opiskelutavoitteensa ja saa päättötodistuksen. Erityisopetus voi olla koko- tai osa-aikaista.

 Minna Eränkö on opintovapaalla 26.12.-22.12. Sijaisena toimii Asta Kiiski.

 

Erityisopettajien yhteystiedot: Minna p. 0400 374910, minna.eranko@uyk.fi ja Asta p. 0400 931560, asta.kiiski@uyk.fi. Molemmille voi lähettää myös Wilma-viestin.