Oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen lukio

Oppiminen ja hyvinvointi

 

 

Oppilas- ja opiskeluhuolto edistää oppilaiden kasvua ja kehitystä ja luo edellytyksiä hyvälle oppimiselle. Tavoitteena on, että oppilas kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi ja saa tarvitsemaansa ohjausta ja tukea ongelmatilanteissa.

 

 

Helsingin Uudessa yhteiskoulussa oppilas- ja opiskeluhuoltotyöhön osallistuu koko koulun henkilökunta. Koulussa toimii moniammatillinen oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti. Ryhmään kuuluvat apulaisrehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, erityisopettaja ja oppilaanohjaaja (pk)/opinto-ohjaaja (lukio) sekä tarvittaessa ryhmänohjaaja tai muuta koulun henkilökuntaa. Ryhmä työskentelee kouluyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi ja etsii ratkaisuja tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden auttamiseksi.

 

 

Oppilaan asioita hoidetaan aina luottamuksellisesti yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa sovitulla tavalla.

 

 

Oppilaat, opiskelijat ja huoltajat voivat ottaa tarvittaessa yhteyttä opiskeluhuoltoryhmän jäseniin.

 

 

Psykologi Minna Fält on paikalla koululla päivittäin. Hänen työhuoneensa on C-siivessä. Psykologi on sekä peruskoulun oppilaiden että lukion opiskelijoiden käytettävissä. Psykologin työn tavoitteena on nuorten psyykkisen hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tukeminen. Hän tukee nuoria muun muassa jaksamiseen, tunne-elämään, oppimiseen ja ihmissuhteisiin liittyvissä pulmissa. Käynneillä kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, mieltä painavia asioita sekä tuen tarvetta. Psykologi tekee tarvittaessa yhteistyötä nuoren huoltajien ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Psykologiin voi ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä tai Wilman kautta tapaamisajan sopimiseksi.

 

Psykologin yhteystiedot: wilma, p. 0409238918 ja minna.falt@huyk.fi.

 

 

Terveydenhoitaja Nea Yli-Hankala työskentelee koululla ma-to  klo 8-16 ja pe 8-14.15. Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanottotilat ovat C-siivessä. Koululääkärin vastaanottoaika sovitaan etukäteen terveydenhoitajan kanssa. Terveydenhoitajan ja lääkärin työajasta suurin osa kuluu terveystarkastusten tekemiseen. Peruskoulun oppilaat tavataan vuosittain. Tarkastuksissa kartoitetaan nuoren kasvua, kehitystä, aistien toimintaa, mielialaa sekä kokonaishyvinvointia.

 

Terveydenhoitajaan voi ottaa yhteyttä wilman kautta tai  puhelimitse numeroon 050 310 5582.

 

Lomake: Opiskeluterveydenhuollon esitietolomake  lukion 1. vuosikurssilaisille

 

 

Kuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Hän on tavattavissa päivittäin klo 8.00-16.00, myös ilman ajanvarausta. Kuraattorin puoleen voi kääntyä, jos

  • sinulla on poissaoloja ja /tai opintosi eivät etene toivotulla tavalla
  • sinulla on ristiriitoja ihmissuhteissasi, esimerkiksi muiden opiskelijoiden, opettajien, perheesi, ystäviesi tai kumppanisi kanssa
  • sinulla tai läheiselläsi on kriisi tai vaikea elämäntilanne
  • sinulla tai läheiselläsi on päihdeongelma
  • sinua mietityttävät itsenäistymiseen liittyvät asiat (lukiossa esimerkiksi toimeentulo, asunnon etsiminen).

 

Lukion kuraattori on Johanna Saarinen, yhteystiedot: puh. 040 037 9810, johanna.saarinen@uyk.fi tai wilma-viesti.

 

Peruskoulun kuraattori on Pia Hakkarainen,  yhteystiedot: p.040 542 5320, pia.hakkarainen@uyk.fi tai Wilma-viesti.

 

 

Kasvatusohjaaja Suvi Sipilä on koululla päivittäin. Kasvatusohjaajan työhuone on A-talossa Parkissa. Kasvatusohjaajan tehtävänä on tukea, ohjata ja auttaa oppilasta koulunkäynnissä sekä muussa hänen ikäänsä liittyvässä kokonaiskehityksessä. Lisäksi kasvatusohjaaja tukee oppilaan huoltajia sekä opettajia ja koko kouluyhteisöä koulun kasvatustehtävässä.

 

 

Kasvatusohjaajan yhteystiedot: p. 043 2113 801, suvi.sipilä@huyk.fi tai Wilma-viesti.

 

 

Peruskoulun oppilaanohjaajat ovat  Piia Kalliomäki ja Lotta Annanpalo.  Oppilaanohjaajien työhuone on C-siivessä. Oppilaanohjauksen tehtävänä on tukea oppilaan kasvua ja kehitystä siten, että oppilas kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalista kypsymistään seka kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja.

 

 

Oppilaanohjausta järjestetään luokkamuotoisena ohjauksena, henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja työelämään tutustumisen ohjauksena. Henkilökohtaisessa ohjauksessa oppilaalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä.

 

 

Oppilaanohjaajien yhteystiedot:
Piia Kalliomäki p. 045 78842054, piia.kalliomaki@huyk.fi tai Wilma-viesti.
Lotta Annanpalo p. 040 515 9016, lotta.annanpalo@huyk.fi tai Wilma-viesti.

 

 

Lukion opinto-ohjaajat ovat Anniina Ahopelto ja Lotta Annanpalo.  Opinto-ohjaajien työhuone on C-siivessä.
Opinto-ohjaajilla on säännölliset päivystysajat, jolloin on opiskelijalla mahdollisuus tulla opolle ilman ajanvarausta. Muulloin opiskelija varaa ajan opolle sähköisestä ajanvarauskalenterista tai Wilma-viestillä.

 

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä nuoreksi aikuiseksi niin, että hän kykenee edistämään opiskeluvalmiuksiaan ja sosiaalisia taitojaan seka kehittämään elämänsuunnittelun kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opinto-ohjauksessa tutustutaan lukion jälkeisiin opintoihin ja suunnitellaan omaa urapolkua.

 

Opinto-ohjausta järjestetään luokkamuotoisena ohjauksena, henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena sekä tutustumiskäynteinä. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijalla on mahdollisuus keskustella opintoihinsa, koulutus- ja ammatinvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa liittyvistä kysymyksistä.

 

 

Opinto-ohjaajien yhteystiedot:

Anniina Ahopelto p. 040 541 8749, anniina.ahopelto@huyk.fi tai Wilma-viesti

Lotta Annanpalo p. 040 515 9061, lotta.annanpalo@huyk.fi tai Wilma-viesti

 

 

Erityisopettaja Laura Ylimartimo on paikalla koulussa päivittäin. Erityisopettaja auttaa oppilaita ja opiskelijoita oppimiseen liittyvissä haasteissa. Nuorten oppimista tuetaan tuki- ja erityisopetuksella sekä oppilashuoltotyöllä. 

 

Erityisopettajan yhteystiedot: Laura p. 045 7884 2053, laura.ylimartimo@huyk.fi. Molemmille voi lähettää myös Wilma-viestin.