Opiskelijakunta ja tutorit

Kuvassa ylhäällä abiturienttimme Jasmin,Max ja Astrid. Alarivissä Joona, Elisa ja Aliisa.

Opiskelijakunta ja tutorit

 

 

Opiskelijakunta

 

 

Lukion opiskelijat muodostavat lukion opiskelijakunnan. Opiskelijakunnan hallitus edistää opiskelijoiden viihtyvyyttä lukiossa järjestämällä juhlia ja muita tilaisuuksia tai osallistumalla niiden järjestämiseen yhdessä opettajien tai peruskoulun oppilaskunnan kanssa. Opiskelijakunnan hallitus myös kerää opiskelijoiden toiveita ja mielipiteitä vuosittaisella kyselyllä viihtyvyyden parantamiseksi. Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan aktiivisia ja vaikuttamisesta kiinnostuneita opiskelijoita. Tarvittaessa järjestetään yleiset vaalit.

 

 

 

Tutor-toiminta

 

 

Tutor-toiminta on vertaistukea, jossa edistetään lukio-opiskelijoiden hyvää yhteishenkeä ja hyvinvointia. Tutorit ovat toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita, ja heidän päätehtävänsä on auttaa ja ohjata uusia opiskelijoita opiskeluun ja lukioelämään liittyvissä kysymyksissä, kuten kurssivalinnoissa ja koulun käytänteissä. Tutorit ovat myös keskeisessä roolissa uusien opiskelijoiden ryhmäyttämisessä sekä erilaisissa opiskelijoille järjestettävissä tapahtumissa.

 

 

Tutorit osallistuvat myös lukion markkinointiin esimerkiksi lukion avoimissa ovissa sekä värväävät uudet tutorit pois lähtevien tilalle.

 

 

Tutor-toiminta sopii kaikille, jotka haluavat auttaa toisia opiskelijoita ja ovat yhteistyökykyisiä. Tutorointi tuo vaihtelua koulutyöhön ja siitä on hyötyä tutorillekin: tiimityötaidot ja vastuunottokyky kasvavat, esiintymistaito vahvistuu ja valmius toimia erilaisissa tilanteissa paranee.

 

 

Tutorit saavat erillisen koulutuksen tutortoimintaan. Aktiivisesta tutor-toiminnasta saa todistuksen ja kurssisuorituksen.