Poissaolot

Poissaolot

 

 

Oppilaan poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy. Hyväksyttäviä syitä ovat sairaus ja ryhmänohjaajan tai apulaisrehtorin antama lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon myöntää ryhmänohjaaja, muutoin apulaisrehtori. Lupa on aina pyydettävä etukäteen.

 

Enintään kolmen päivän poissaolot anotaan ryhmänohjaajalta, pidemmät poissaolot anotaan apulaisrehtorilta.  Lomat anotaan loma-anomuslomakkeella. Hakemuslomakkeita saa koulun kansliasta tai koulun verkkosivuilta kohdasta Lomakkeet. Huoltaja vastaa oppilaan opiskelusta lomamatkojen aikana.

 

POISSAOLOLUPA-ANOMUS

 

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta ryhmänohjaajalle tai merkitsemällä poissaolo oppilaan Wilmaan. Huoltajan pitää selvittää opettajien Wilmaan merkitsemät poissaolot viikon kuluessa. Jos oppilaalle kertyy poissaolotunteja runsaasti (yli 50 tuntia), ryhmänohjaaja on yhteydessä huoltajiin, ja tarvittaessa oppilashuolto tulee mukaan selvittämään poissaolojen syytä.