Poissaolot

Poissaolot

 

 

Oppilaan poissaololle on aina oltava hyväksyttävä syy. Hyväksyttäviä syitä ovat sairaus ja ryhmänohjaajan tai apulaisrehtorin antama lupa. Luvan enintään kolmen päivän poissaoloon voi myöntää ryhmänohjaaja. Pidemmät lomat anotaan apulaisrehtorilta (Asta Kiiski). Lupa on aina pyydettävä etukäteen.

 

 Loma anotaan wilmasta löytyvällä sähköisellä lomakkeella "loma-anomus".  Vapautuksen ajaksi määrätään aina tehtäviä. Oppilas ja huoltaja selvittävät itse opettajilta tehtävät ennen poissaolon alkamista esimerkiksi wilmaviestillä tai kansliasta/oheisesta linkistä saatavan lomakkeen avulla. Huoltaja vastaa oppilaan opiskelusta lomamatkojen aikana.

 

Linkki: Lomake, poissaolon aikaiset tehtävät  (tehtävät tulee kysyä opettajalta ennen poissaolon alkua)

 

 

Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan sairauspoissaolosta ryhmänohjaajalle tai merkitsemällä poissaolo oppilaan Wilmaan. Huoltajan pitää selvittää opettajien Wilmaan merkitsemät poissaolot viikon kuluessa. Jos oppilaalle kertyy poissaolotunteja runsaasti (yli 50 tuntia), ryhmänohjaaja on yhteydessä huoltajiin, ja tarvittaessa oppilashuolto tulee mukaan selvittämään poissaolojen syytä.