Lukiolaisen opas ja ohjeita

Lukiolaisen opas ja ohjeita

 

Lukiolaisen opas on lukiolaisen käsikirja, jossa on tietoa lukion käytänteistä, opintojaksojen ja kurssien suorittamisesta sekä  ylioppilastutkinnosta. 

 

Syksyllä 2021 ja sen jälkeen aloittaneet  lukiolaiset (lops21)

 

 

Lukio in a nutshell (informatioin about lukio-studies in english)

 

Infodiat tapahtumista

Lomakkeita

 

Vuonna 2020 aloittaneet lukiolaiset (lops16)

 

 

Ennen syksyä 2021 aloittaneet lukiolaiset vastaavat itse lukion kustannuksista. Ohessa on  kirjalista lops16- opiskelijoille ( 4. vsk lukuvuonna 23-24).  

 

 

Ne opiskelijat, jotka ovat oikeutettuja maksuttomaan toiseen asteeseen, saavat opintojensa ajaksi lainaan tietokoneen. Muille opiskelijoille Helsingin Uusi yhteiskoulu suosittelee vahvasti oman kannettavan tietokoneen hankkimista opintoja varten. Tietokonetta tarvitaan mm. kurssitöiden tekemiseen, kurssikokeiden suorittamiseen ja sähköisiin YO-kirjoituksiin. Mikäli haluat käyttää samaa konetta opiskelussa ja YO-kokeessa, koneen tulee täyttää YTL:n vaatimukset. Suurin osa tableteista ei ole yhteensopivia sähköisissä kokeissa käytettävän käyttöjärjestelmän kanssa. Ohessa olevaa suositus voi käyttää apuna tietokoneen hankinnassa. 

 

Suositus lukiolaisen kannettavaksi tietokoneeksi