7. luokan oppilaaksiotosta tulee päätös postitse. Vanhempainillan ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

Oppilaaksiottopäätökset on annettu postin kuljetettavaksi 25.3.2021. Tietoturvasyistä johtuen oppilaiden nimiä ei enää julkaista internetissä tai koulun ulko-ovessa, eikä puhelintiedusteluihin voida vastata. Koronatilanteen vuoksi kansliaan ei voi tulla käymään henkilökohtaisesti.

Tulevien 7.-luokkalaisten vanhempainilta järjestetään myöhemmin keväällä. Ajankohta ilmoitetaan koulun kotisivuilla. Ryhmänohjaajat ja luokat ilmoitetaan myös kyseisenä päivänä.

Tutustukaa 7.-luokkaisen oppaaseen: Opas yläkoululaiselle